logo

*Sist oppdatert: 1. oktober 2020

Takk for at du har valgt å bli en del av My Deals 365 ("selskapet", "vi", "oss", "vår"). Vi er opptatt av å beskytte personopplysningene dine og din rett til personvern. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om denne personvernerklæringen eller vår praksis når det gjelder personopplysningene dine, kan du kontakte oss på hello+no@weare365.io. Når du bruker noen av tjenestene våre ("tjenestene", som inkluderer), setter vi pris på at du betror oss personopplysningene dine. Vi tar personvernet ditt svært alvorlig. I denne personvernerklæringen forsøker vi å forklare deg så tydelig som mulig hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og hvilke rettigheter du har i forhold til dem. Vi håper du tar deg tid til å lese den nøye, for den er viktig. Hvis det er noen vilkår i denne personvernerklæringen som du ikke er enig i, ber vi deg slutte å bruke tjenestene våre umiddelbart. Denne personvernerklæringen gjelder for all informasjon som samles inn gjennom våre tjenester (som, som beskrevet ovenfor, inkluderer våre), samt alle relaterte tjenester, salg, markedsføring eller arrangementer. Les denne personvernerklæringen nøye, da den vil hjelpe deg å forstå hva vi gjør med informasjonen vi samler inn.

 1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN? Personopplysninger du oppgir til oss Kort sagt: vi samler inn de personopplysningene du oppgir til oss. Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du registrerer din interesse for å få informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter i den (hvordan du legger inn meldinger i våre nettfora eller deltar i konkurranser eller utlodninger) eller på annen måte når du kontakter oss. Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av konteksten for samhandlingen din med oss, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn, kan omfatte følgende: Påloggingsdata for sosiale medier. Vi kan gi deg muligheten til å registrere deg hos oss ved hjelp av opplysningene i din eksisterende konto på sosiale medier, for eksempel på Facebook, Twitter eller andre sosiale medier. Hvis du velger å registrere deg på denne måten, vil vi samle inn informasjonen som er beskrevet i avsnittet "SLIK HÅNDTERER VI DE SOSIALE PÅLOGGINGENE DINE" nedenfor. Alle personopplysninger du oppgir til oss, må være sanne, fullstendige og nøyaktige, og du må varsle oss om eventuelle endringer i slike personopplysninger. Informasjon som samles inn automatisk Oppsummert: Visse opplysninger, for eksempel IP-adressen (Internet Protocol) og/eller nettleser- og enhetskarakteristikker, samles inn automatisk når du besøker nettstedet vårt. Vi samler automatisk inn visse opplysninger når du besøker, bruker eller surfer på nettstedet. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (for eksempel navn eller kontaktinformasjon), men kan omfatte enhets- og bruksinformasjon, for eksempel IP-adresse, nettleser- og enhetsegenskaper, operativsystem, språkinnstillinger, henvisnings-URL, navn på enheten, land, sted. informasjon om hvordan og når du bruker informasjonen vår og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er først og fremst nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av nettstedet vårt og for våre interne rapporterings- og analyseformål. I likhet med mange andre selskaper samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.

 2. VIL INFORMASJONEN DIN BLI DELT MED NOEN? I all hovedsak: Vi deler kun informasjon med ditt samtykke, for å overholde lover, for å tilby deg tjenester, for å beskytte dine rettigheter eller for å overholde forretningsforpliktelser. Vi kan behandle eller dele opplysninger vi har om deg basert på følgende juridiske grunnlag: Mer spesifikt kan vi ha behov for å behandle opplysningene dine eller dele personopplysningene dine i følgende situasjoner: Virksomhetsoverføringer. Vi kan dele eller overføre opplysningene dine i forbindelse med, eller under forhandlinger om, fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår fra et annet selskap. Tilknyttede selskaper. Vi kan dele opplysningene dine med våre tilknyttede selskaper, og i så fall krever vi at de tilknyttede selskapene følger denne personvernerklæringen. Tilknyttede selskaper omfatter morselskapet vårt og eventuelle datterselskaper, joint venture-partnere eller andre selskaper som vi kontrollerer eller er under felles kontroll med oss. Forretningspartnere. Vi kan dele opplysningene dine med våre forretningspartnere for å tilby visse produkter.

 3. BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER OG ANNEN SPORINGSTEKNOLOGI? Kort sagt: Vi kan bruke informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å samle inn og lagre opplysningene dine. Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som sporingsbilder og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan avvise visse informasjonskapsler, finner du i vår informasjonskapselerklæring.

 4. HVORDAN HÅNDTERER VI OPPLYSNINGENE DINE? Kort sagt: Hvis du velger å registrere deg eller logge på tjenestene våre ved hjelp av en konto på sosiale medier, kan vi ha tilgang til visse opplysninger om deg. Nettstedet vårt gir deg muligheten til å registrere deg og logge inn ved hjelp av tredjeparts kontoopplysninger fra sosiale medier (for eksempel Facebook- eller Twitter-innloggingene dine). Når du velger å gjøre dette, vil vi motta visse profilopplysninger om deg fra leverandøren av det sosiale mediet. Profilinformasjonen vi mottar, kan variere avhengig av hvilken leverandør av sosiale medier det gjelder, men vil ofte omfatte navn, e-postadresse, venneliste, profilbilde og annen informasjon som du velger å offentliggjøre på den aktuelle sosiale medieplattformen. Vi vil kun bruke informasjonen vi mottar til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller som på annen måte er klargjort for deg der det er relevant. Vær oppmerksom på at vi ikke kontrollerer og ikke er ansvarlige for annen bruk av personopplysningene dine hos tredjepartsleverandøren av sosiale medier. Vi anbefaler at du leser deres personvernerklæring for å forstå hvordan personopplysningene dine samles inn, brukes og deles, og hvordan du kan angi personvernpreferanser på deres nettsteder og applikasjoner.

 5. OVERFØRES OPPLYSNINGENE DINE INTERNASJONALT? Kort sagt: Vi kan overføre, lagre og behandle opplysningene dine i andre land enn ditt eget. Serverne våre befinner seg på. Hvis du går inn på vår fra utlandet, må du være oppmerksom på at opplysningene dine kan overføres, lagres og behandles av oss på våre anlegg og av tredjeparter som vi kan dele personopplysningene dine med (se "VIL OPPLYSNINGENE DINE BLI DELT MED NOEN?" ovenfor), i og andre land. Hvis du er bosatt i EØS-området, er det ikke sikkert at disse landene har like omfattende personvernlover eller andre lignende lover som ditt eget land. Vi vil imidlertid treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning.

 6. HVOR LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE? Kort fortalt: Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre annet er lovpålagt. Vi vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov (for eksempel skatt, regnskap eller andre juridiske krav). Ingen av formålene i denne personvernerklæringen krever at vi oppbevarer personopplysningene dine i mer enn 180 dager. Hvis vi ikke har et fortsatt legitimt forretningsbehov for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette eller anonymisere slike opplysninger, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene dine er lagret i sikkerhetskopifiler), vil vi lagre personopplysningene dine på en sikker måte og isolere dem fra videre behandling inntil det er mulig å slette dem.

 7. SAMLER VI INN OPPLYSNINGER FRA MINDREÅRIGE? Ja, det gjør vi: Vi samler ikke bevisst inn eller handler med opplysninger fra barn under 18 år. Vi ber ikke bevisst om data eller markedsfører til barn under 18 år. Ved å bruke the erklærer du at du er minst 18 år gammel eller at du er forelder eller verge for en mindreårig og samtykker i bruken av the. Hvis vi får vite at det er samlet inn personopplysninger fra brukere under 18 år, vil vi deaktivere kontoen og iverksette rimelige tiltak for umiddelbart å fjerne slike opplysninger fra våre registre. Hvis du er klar over at vi har samlet inn opplysninger fra barn under 18 år, kan du kontakte oss på hello+no@weare365.io .

 8. HVILKE PERSONVERNRETTIGHETER HAR DU? Kort sagt: Du kan når som helst se gjennom, endre eller avslutte kontoen din. Hvis du bor i EØS-området og mener at vi behandler personopplysningene dine på en ulovlig måte, har du også rett til å sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten for personvern. Du finner kontaktinformasjonen deres her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm . Hvis du bor i Sveits, finner du kontaktinformasjonen til personvernmyndighetene her: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

*Kontoinformasjon Hvis du når som helst ønsker å se gjennom eller endre kontoinformasjonen din eller avslutte kontoen din, kan du gjøre det: Hvis du ber om å avslutte kontoen din, vil vi deaktivere eller fjerne kontoen og informasjonen din fra våre aktive databaser. Vi kan imidlertid beholde visse opplysninger i filene våre for å forhindre svindel, feilsøke problemer, bistå ved etterforskning, håndheve bruksvilkårene våre og/eller overholde gjeldende juridiske krav. Avmelding av e-postmarkedsføring: Du kan når som helst melde deg av e-postmarkedsføringen vår ved å klikke på avmeldingslenken i e-postene vi sender deg, eller ved å kontakte oss ved hjelp av opplysningene vi oppgir nedenfor. Du vil da bli fjernet fra listen over e-postmarkedsføring, men vi kan fortsatt kontakte deg, for eksempel for å sende deg servicerelaterte e-poster som er nødvendige for å administrere og bruke kontoen din, for å svare på serviceforespørsler eller for andre ikke-kommersielle formål.

 1. KONTROLLER FOR NO FOLLOW-FUNKSJONER De fleste nettlesere og enkelte operativsystemer og mobilapplikasjoner har en "Do Not Track"-funksjon ("DNT") eller -innstilling som du kan aktivere for å angi dine personvernpreferanser, slik at data om nettaktivitetene dine ikke overvåkes og samles inn. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen enhetlig teknologistandard for gjenkjenning og implementering av DNT-signaler. Derfor reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-signaler i nettleseren eller andre mekanismer som automatisk kommuniserer ditt valg om ikke å bli sporet på nettet. Hvis det vedtas en standard for sporing på nettet som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen i en revidert versjon av denne personvernerklæringen.

 2. HAR INNBYGGERE I KALIFORNIA SÆRLIGE PERSONVERNRETTIGHETER? Kort oppsummert: Ja, hvis du er bosatt i California, har du spesifikke rettigheter når det gjelder tilgang til personopplysningene dine. I henhold til California Civil Code Section 1798.83, også kjent som "Shine The Light"-loven, kan brukere som er bosatt i California, en gang i året kostnadsfritt be om og få informasjon fra oss om hvilke kategorier av personopplysninger (hvis aktuelt) vi har utlevert til tredjeparter for direkte markedsføringsformål, samt navn og adresser på alle tredjeparter vi har delt personopplysninger med i løpet av det foregående kalenderåret. Hvis du er bosatt i California og ønsker å komme med en slik forespørsel, kan du sende oss en skriftlig forespørsel ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. Hvis du er under 18 år, bosatt i California og har en registrert konto, har du rett til å be om fjerning av uønskede opplysninger som du har lagt ut offentlig. Hvis du vil be om fjerning av slike opplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor og oppgi e-postadressen som er knyttet til kontoen din, samt en erklæring om at du bor i California. Vi vil sørge for at dataene ikke vises offentlig, men vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at dataene fjernes helt eller delvis fra alle systemene våre (f.eks. sikkerhetskopier osv.).

 3. OPPDATERER VI DENNE ERKLÆRINGEN? Ja: Ja, vi oppdaterer denne erklæringen når det er nødvendig for å overholde gjeldende lover. Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli angitt med en oppdatert "Revidert"-dato, og den oppdaterte versjonen vil tre i kraft så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, kan vi varsle deg ved å legge ut et varsel om slike endringer på et godt synlig sted eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi anbefaler at du leser denne personvernerklæringen ofte for å holde deg informert om hvordan vi beskytter opplysningene dine.

 4. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE ERKLÆRINGEN? Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen, kan du sende oss en e-post på hello+no@weare365.io.

 5. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN FRA DEG? I henhold til gjeldende lover i ditt land kan du ha rett til å be om innsyn i personopplysningene vi samler inn om deg, endre opplysningene eller slette dem under visse omstendigheter. Hvis du vil be om innsyn i, oppdatere eller slette personopplysningene dine, kan du sende inn et forespørselsskjema ved å klikke her. Vi vil svare på forespørselen din innen 30 dager.

365 Tilbud Copyright © 2024. Alle rettigheter forbeholdes. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere tekstene uten skriftlig forhåndsavtale. Produktfotografier, bilder og brosjyrer er kun til illustrasjonsformål. Rabatterte priser kommer fra offisielle distributører som er oppført på dette nettstedet. Tilbudene gjelder fra og til utløpsdatoen eller så lenge lageret rekker. Formålet med dette nettstedet er informativt og kan ikke brukes til å gjøre krav på produktene. Prisene kan variere avhengig av sted.